Požární ochrana nehořlavých potrubí

rodina

Představují nehořlavá potrubí riziko?

Ve fázi projektování je snadné podcenit problémy související s nehořlavými potrubími, které procházejí přes požární úsek. Ve většině případů jsou v praxi součástí systémů vzduchotechniky, které jsou v případě vzniku požáru okamžitě vypnuty hlavním elektrickým spínačem. I když je systém VZT vypnut, potrubí nadále mohou fungovat jako médium šíření ohně, tepla, kouře a toxických plynů mezi jednotlivými úseky. Ocelové konstrukce obzvláště mají vlastnost rychlého vedení tepla, když uvnitř proudí horký plyn. Tím usnadňují vznícení hořlavých materiálů v okolí. Navíc, taková potrubí bývají často obalena tepelně izolačními materiály, z nichž je většina vysoce hořlavá, a mohou přímo přispět k rozšíření požáru mimo místo původu.

Důležitost projektování potrubí klimatizace

V singapurském požárním zákoníku, mimo jiné, doporučují věnovat zvláštní pozornost projektování potrubím klimatizace. Tyto systémy nemusí být jako takové chráněny, protože neinteragují s požárem. Přesto se z různých důvodů vyžadují ochranná opatření. Za prvé, vedlejší produkty hoření se mohou přes potrubí šířit napříč budovou a tak vytvářet nepřijatelné podmínky i ve vzdálených částech budovy. Za druhé, strukturní odolnost oceli: její citlivost na vysoké teploty může způsobit zhroucení konstrukce za několik minut od vzniku požáru. Za třetí, vysoká tepelná vodivost znamená rychlý nárůst povrchové teploty prvku, což může mít za následek vzplanutí hořlavých materiálů v blízkosti potrubí.

Řešení

První problém, tedy šíření vedlejších produktů hoření potrubím, lze vyřešit použitím požární klapky, která se namontuje do potrubí zarovno s dělící konstrukcí úseku a automaticky zastaví proudění v potrubí po detekci požáru. Klapka musí mít stejnou třídu požární odolnosti jako stěna, přes kterou potrubí prochází.

Druhý problém, tedy požární odolnost: obecně se vyžaduje, aby nosná konstrukce potrubí byla navržena s odolností na vysoké teploty. Pro dosažení takové odolnosti by měla být celá konstrukce chráněna protipožárními deskami a panely.

Co se týče třetího problému, pro zamezení vznícení hořlavých materiálů v okolí potrubí je nutno dodržet minimální vzdálenosti mezi potrubím a hořlavými prvky (viz obrázek). V případě, že je nutná tepelná izolace, měla by být vyrobena z nehořlavých součástí a materiálů, které zabraňují povrchovému šíření plamenů.

Další články autora

Krása z nitra země: Odkud pocházejí spinely?

Spinel se v přírodě objevuje poměrně vzácně. K vůbec prvním známým nalezištím můžeme zařadit náplavy...

Matrace: Zvolte vhodný rošt pro pohodlné spaní

Když přijde na matrace, rozhodně je nejdůležitější výběr toho vhodného modelu. V nabídce najdete rozmanité produkty,...

Práce na zahradě v dubnu

V dubnu se zahrádkáři v podstatě nezastaví. Letos trvá zima dlouho, takže to, co jsme...

Vytvořte centrum zábavy ve vaší zahradě

Majitelé rodinných domů mají obrovskou výhodu v možnosti trávení volného času v zahradě. Kromě posezení...

Nejnovější články

Krása z nitra země: Odkud pocházejí spinely?

Spinel se v přírodě objevuje poměrně vzácně. K vůbec prvním známým nalezištím můžeme zařadit náplavy...

Matrace: Zvolte vhodný rošt pro pohodlné spaní

Když přijde na matrace, rozhodně je nejdůležitější výběr toho vhodného modelu. V nabídce najdete rozmanité produkty,...

Práce na zahradě v dubnu

V dubnu se zahrádkáři v podstatě nezastaví. Letos trvá zima dlouho, takže to, co jsme...
- Reklama -PR článek